SiteBys Kasa ve Banka Devir Tanımlarının Yapılması