SiteBys Yönetimin İstek, Şikayeti Görme Cevaplama İşlemleri