Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Apartman yöneticisi olmak kimisine göre zor kimisine göreyse düzgün yapıldığı taktirde kolay bir iş olarak görünmektedir. Apartman Yöneticileri genel anlamda binanın genel yönetim işleriyle ilgilenen, bina defterini tutan ve gerekli belgelerin saklamasından sorumlu kişidir. Daire sayısı görece az ola apartmanlarda bir kişi yönetici görevini üstlenirken fazla daire sayısına sahip olan binalarda profesyonel yönetim şirketleri yönetici görevini üstlenmektedir.

Apartman yöneticilerin temel bir takım görev ve sorumlulukları vardır. Bu söz konusu görev ve sorumluluklar 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanunu kapsamında tanımlanmıştır. Öncelikle yönetici olan birinin yetki alanlarını öğrenmesi için mutlaka kanunu okuması gereklidir. Hatta sadece yönetici değil diğer bina sakinlerinin de yetkilerini ve haklarını öğrenmesi açısından okuması faydalı olacaktır.

Mutlaka her apartmanın noter onaylı bir defterinin olması gerekir. Yöneticinin görevi defteri toplantılarda alınan kararları, ihtar ve tebligatların özetini, tüm giderleri tarih sırasıyla giderlerin belgeleriyle birlikte doğru şekilde kaydetmesi zorunludur. Ayrıca fatura, makbuz ve diğer belgeleri saklaması gerekmektedir.

İşletme projesi yapılması yöneticinin bir diğer görev ve sorumluluğu arasında yer alır. Kat malikleri kurulunda kararlaştırılan bir işletme projesi yoksa yöneticinin hemen bir proje oluşturması gerekmektedir. Projelerin nasıl oluşturulmasıyla ilgili detaylı bilgiyi 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununda bulabilirsiniz.

Yöneticinin diğer sorumlulukları arasında Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere ‘yönetici kat maliklerine karşı tıpkı bir vekil gibi sorumludur’. Bu nedenle yönetici kat maliklerine hesap vermekle yükümlüdür.