634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu arşivleri - Site BYS Aidat Takip Yazılımı

Yazılar

Site yöneticisinin Site Yönetiminde Önem Vermesi Gerektiği Konular Nelerdir?

Site yönetimi kimisine göre özellikle de fazla sayıda blok ve dairenin olduğu sitelerde zor ve karmaşık kimisine göre ise doğru ve sistemli yapıldığı takdirde kolay bir görevdir. Site ve bina yönetim faaliyetleri temelinde güvenlikten temizliğe, onarım ve tadilattan huzurlu bir ortak yaşam alanının oluşturulmasına kadar geniş bir bilgi birikimi gerektiren bir konudur. Bu nedenle de […]

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun 35. Maddesi Nedir?

Kat Mülkiyeti Kanunu genel yönetim işlerinin görülmesi başlığı altında 35. Madde kapsamında apartman yöneticisinin tüm görev ve sorumlulukları açıkça açıklanmıştır. Tüm yöneticilerin  görevleri yönetim planında belirtilir ve yönetim planında aksi hüküm bulunmuyorsa eğer kanun kapsamında kendisine verilen görevleri aynen yerine getirmek durumundadır. Kanun kapsamında yöneticinin sorumlulukları ve görevleri aşağıdaki gibidir. Kat malikleri kurulunca verilen kararların […]

Apartman Yöneticisinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Apartman yöneticisi olmak kimisine göre zor kimisine göreyse düzgün yapıldığı taktirde kolay bir iş olarak görünmektedir. Apartman Yöneticileri genel anlamda binanın genel yönetim işleriyle ilgilenen, bina defterini tutan ve gerekli belgelerin saklamasından sorumlu kişidir. Daire sayısı görece az ola apartmanlarda bir kişi yönetici görevini üstlenirken fazla daire sayısına sahip olan binalarda profesyonel yönetim şirketleri yönetici […]