Ev Satın Alırken Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakına Dikkat Edilmeli midir?