SitBys-lvy_2020, Site BYS Aidat Takip Yazılımı sitesinin yazarı - Sayfa 21 / 21

Girdi yapan

Ev Satın Alırken Kat “Mülkiyeti” ve Kat “İrtifakı”na Dikkat Edilmeli midir?

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı nedir? Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark en çok kafa karıştıran konuların başında geliyor.  Ev satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli parametredir. Kat mülkiyet ile kat irtifakı arasındaki farkı iyi kavramamız gerekiyor. Çünkü ev alma sürecinde herkesin karşına çıkan ilk şeydir kat mülkiyeti ve kat irtifakı… Bu iki terimi […]

2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu

TOPLU KONUT KANUNU (1) Kanun Numarası : 2985 Kabul Tarihi : 2/3/1984 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/3/1984 Sayfa: 18344 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt: 23 Sayfa: 53 * * Bu Kanun ile ilgili tüzük için, “Tüzükler Külliyatı” nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. * * * Amaç ve kapsam: Madde 1 Konut […]

İşletme Projesi

İşletme Projesi Nedir? Site veya Apartmanın gelecek yıl için gelir ve giderlerinin tahmin edildiği bir ön bütçe niteliğindedir. Kat maliklerine tebliğ edilir. Kat maliklerine yazılı olarak tebliğ edilmeksizin o kat malikinin hukuki borcu oluşmaz. Kat maliki işletme projesini aldıktan 7 gün içinde itiraz etmez ise işletme projesini kabul etmiş sayılır ve yönetici hukuken borcu takip […]

Kat Malikleri Kurulu

Bina ve apartmanda arsa payının büyüklüğüne bakılmaksızın her birimdeki maliklerin her birisinin oluşturduğu kurula kat malikleri kurulu denir. Kat Malikleri Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır? Olağan Genel kurulun yapılma zamanı,eğer yönetim planında bir zaman belirtilmemişse kanuni zorunluluk olarak her yıl Ocak ayının ilk 2 haftası (ilk 15 günü) içinde yapılır. Kat Malikleri Genel Kurulu Nerede […]

Site/Apartman Yöneticisi

Site ve Apartman Yönetici Seçimi Madde 23- Kat Malikleri Kurulu, her yıl Ocak ayının ilk onbeş günü içinde yapacağı toplantıda , kendi aralarından veya dışarıdan birini yönetici olarak seçer. Yönetici, kat maliklerinin hem sayı, hem de arsa payı çoğunluğuyla, bir yıl için seçilir.Eski yöneticinin yeniden seçilmesi mümkündür. Kat malikleri yönetici seçiminde anlaşamazlarsa; kat maliklerinden herhangi […]