Apartman Denetçisi Kimdir ve Görevi Nedir?

Apartman yönetiminin denetimi ve denetçinin görevleri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında Madde 41 de açıkça belirtilmiştir. 

Apartman denetçisi, kat malikleri kurulu adına yöneticiyi ve yönetim kurulunu belirli aralıklarla denetleyen kişilere denmektedir. Eğer apartman yönetiminin denetlenmesi için bir denetçi seçilmemiş ise bu işi bizzat kat malikleri yerine getirmektedir.

Kanuna göre denetçi olarak seçilecek kişinin kat malikleri arasında yer alması gerekmektedir. Seçim işlemi kat malikleri tarafından yöneticiyle birlikte yapılmaktadır ve görevi bir sonraki kat maliki genel kuruluna kadar devam etmektedir. Ayrıca kat malikleri kurulu haklı bir sebebin olması durumunda her zaman denetçinin görevine son verebilir.

Apartmanlarda belirli bir kat sayısından sonra yönetici seçmek zorunlu iken yönetici denetçisi seçmek zorunlu değildir.

Denetçinin görevleri öncelikle yöneticinin görev ve sorumluluklarını yerine getirip getirmediğini denetlemektir. Söz konusu denetim üç ayda bir yapılabilmekle birlikte, yönetim defterinin, faturaların, makbuzların vb. diğer belgelerin incelenmesini kapsamaktadır. Yapılan denetim sonunda ise yönetim hakkında Apartman Denetim Raporu’ hazırlayarak düşüncelerini belirtir. Zorunlu olmamakla birlikte eğer istenirse denetçiye kat malikleri tarafından belirli bir ücret ödenebilir.