aidat hesaplama arşivleri - Site BYS Aidat Takip Yazılımı

Yazılar

SiteBys’de Daire Sakinleri Aidatlarını Nasıl Takip Eder?

Ülkemizde apartman, site ve binalar çoğaldıkça ve teknoloji ilerledikçe eskiye dönük takip yöntemlerinden ziyade teknolojinin elverdiği her türlü imkanı kullanmak isteriz. Özellikle üye aidat takip programları bunlardan en önemlisidir. Bu programları ile apartman ve site yöneticilerin işleri oldukça kolay olmaktadır.   SiteBys, site, bina ve apartman yöneticilerinin ihtiyaç duydukları muhasebe, finans, bilgilendirme, hukuki ve yönetim […]

Site Yönetim Programında Gider Takibi

Site yönetimi yapan kişi ya da kurumlar için gider takip ve yönetimi en önemli unsurdur. Bu unsur yöneticiler için zaman zaman içinden çıkılmayacak noktalara gelebilmekte ve bu durum site sakinlerini de etkilemektedir. Bir site yönetim programından beklenen tüm talepleri karşılayan uygulama SiteBys Site ve Bina Yönetim Yazılımı bu noktada site yöneticisinin tüm ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, […]

Apartman Yönetim Şirketleri ve Uygulamaları

Apartman Yönetim Şirketleri ve Uygulamaları Apartman, site ve apartman-site yönetim firmaları arasında yönetim programlarına, uygulamalarına ve yazılımlarına olan talep gün geçtikçe artmaktadır. Orta ve büyük ölçekli apartman ve sitelerde etkili biçimde kullanabileceğiniz SiteBYS – Site ve Apartman Yönetim Sistemi bu talebe yönelik geliştirilen online bir uygulama olarak hayata geçmiştir. SiteBYS Nedir? SiteBYS, orta ve büyük […]

SiteBYS’de Yönetimsel Özellikler Nelerdir?

SiteBYS’de Yönetimsel Özellikler Nelerdir? 1970’li yıllardan itibaren köyden kente göçün hız kazanmasıyla kent merkezlerindeki genel yerleşim tercihi apartman ve apartmanların bir araya getirdiği siteler yönünde olmuştur. Ortak yaşam alanlarından meydana gelen toplu konutlarda site ve apartman yönetimi teknolojinin de gelişmesiyle yerini online uygulamalara bırakmıştır. ProgramOfisi: SiteBYS – Bina Yönetim Sistemi bu ihtiyaca karşılık geliştirilen bir […]

Site ve Apartman Yönetim Sistemi Nedir?

Ülkemizde en yaygın yerleşim yerleri apartmanlardan ve apartmanların meydana getirdiği sitelerden oluşmaktadır. Toplu konutlardaki daire sayısının artmasıyla daire sakinleri ve yaşam alanlarıyla ilgili yönetim de zorlaşacağı için hem apartman yöneticilerinin hem de apartman sakinlerinin faydalanabileceği online bir uygulama olarak geliştirilen SiteBYS – Site ve Apartman Yönetim Sistemi, kullanıcılarına faydalar sağlamaktadır. SiteBYS Nedir? SiteBYS, bir apartman […]

Site ve Binalarda Muhasebe ve Finansal Yönetim

Site ve Binalarda Muhasebe ve Finansal Yönetim Ülkemizde yaygın barınma alanları apartmanlardan ve birden çok apartmanın bir arada bulunduğu sitelerden oluşmaktadır. Apartman ve sitenin büyüklüğüne göre daire sakinlerinin ortak yaşam ve kullanım alanları, belirli aralıklarla seçilen apartman veya site yöneticileri tarafından denetlenip kontrol edilmektedir. Site ve Binalarda Yönetim Nasıl Sağlanır? Her apartman veya sitede daire […]

Daire Sakinleri Aidatlarını Kredi Kartı İle Ödeyebilir Mi?

Aidat Nedir? Aidat Kredi Kartıyla Ödenir mi? Günümüzde kredi kartı kullanımı ve online ödeme yöntemleri hayatın her alanına sirayet etmiştir. Geleneksel tahsilat uygulamaları gelir-gider dengesi, kontrolü ve takibi hızla globalleşen dünyada yetersiz kaldığı gibi, zaman ve nakit kaybına dahi neden olmaktadır. Yüzlerce daire sayısına sahip olabilen apartman ve site yönetimlerinin aidat tahsilini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan […]

Aidatlarda %5 Gecikme Faizinin Yasal Dayanağı Var mı?

Aidatlarda %5 Gecikme Faizinin Yasal Dayanağı Var mı? Ortak yaşam alanları olan site ve apartmanlarda yönetimden sorumlu bir yönetici bulunmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanununda belirtildiği üzere apartman yöneticileri site ve apartman sakinlerinden ortak yaşamı etkileyen her alan ve yapının bakım-onarım masraflarını tahsil etmektedir. Apartmanın ortak giderleri elektrik, su ve doğalgaz faturaları, kat görevlisi maaşı, asansör, havuz, […]