Üye Yönetimi :

aidat ve gider takip yazılımıSite BYS Aidat ve Gider Takip Yazılımı; Site ve apartman sakinlerinin kat maliki veya kiracı olarak blok, kat ve daire numaralarına göre sisteme üye olarak eklenmesine olanak sağlar.

 • Aidat ve gider takip yazılımı Excelden toplu aktarım özelliği ile birkaç dakika içinde tüm üyeleri sisteme tanımlayabilme özelliğine sahiptir,
 • Bina sakinlerine ait iletişim ve medeni hali, mesleği, öğrenim durumu gibi kişisel bilgileri tanımlayabilme,
 • Üyeye devir bakiyesi ekleyebilme,
 • Üye listesinde üyeleri blok, daire no, adı soyadı, aidat grubu, oturan, gsm ve cari bakiyesine göre listeleyebilme,
 • Ad Soyad, GSM, Araç plakasına göre üye arayabilme,
 • Üyeleri oturan durumuna, blok adına, meslek ve medeni durumuna göre arayabilme,
 • Üye detay ekranında üyenin cari hesap ekstresini, üyeye yapılan bildirimleri, araç bilgilerini ve üyeye ait alınan notları gözlemleyebilme

Tedarikçi Yönetimi

aidat ve gider takip yazılımıSite BYS Aidat ve Gider Takip Yazılımı ile site ve apartman yönetimi iş yaptığı, ürün ve hizmet satın aldığı işletme ve kişileri sisteme kaydederek daha etkin takip edilmesine yardımcı olur.

 • Tedarikçileri bireysel veya kurumsal olarak iletişim ve diğer bilgileri ile sisteme tanımlayabilme,
 • Tedarikçi listesinde ünvan, yetkili adı soyadı, GSM ve bakiyesine göre listeleyebilme,
 • Tedarikçiye devir bakiyesi ekleyebilme,
 • Tedarikçileri adı soyadı, gsm nosuna göre sorgulayabilme, il, ilçe ve tedarik grubuna göre gruplayabilme,
 • Tedarikçi detay ekranında tedarikçilerin cari hesap ekstresini, fatura ve giderlerini, alınan notları detayları ile görüntüleyebilme

Personel Yönetimi

aidat ve gider takip yazılımıSite BYS aidat ve gider takip yazılımı ile sitede çalışan personel ile ilgili kişisel bilgileri, maaş, avans ve cari hesap işlemlerini takip edebilme, ayrıca onlarla ilgili doküman ve notları sistemde arşivleyebilme özellikleri bulunmaktadır.

 • Personeli, kişisel bilgileri, iletişim, maaş ve acil durumda aranacak kişi gibi detaylı olarak sisteme ekleyebilme,
 • Üyeye devir bakiyesi ekleyebilme,
 • Personel listesinde adı soyadı, sigorta no, gsm ve bakiyesini görüntüleyebilme,
 • Personel detay ekranında personeli cari hesap ekstresini, personele ait belge ve dokümanları, giderleri ve notları görüntüleyebilme,

Ekran Görüntüleri