aidat ve gider takip yazılımıGider Yönetimi

Site BYS Aidat ve Gider Takip Yazılımı, gider yönetim modülü, yönetimin faaliyetleri esnasında gerek tedarikçilere malzeme ödemelerini, elektrik, doğalgaz vb. genel giderlerini ve ödemelerini, gerekse bakım-tadilat vb. işlerde ustalara yaptığı gider ve ödemeleri yönettiği bölümdür.

  • Aidat ve gider takip yazılımında Fatura-Gider Ekleme ekranında tarih, tedarikçiler, fatura-gider tipi, son ödeme tarihi ve açıklaması doldurularak işlem kaydı yapılır.
  • Giderle ilgili fatura, fiş ve gider evrakı sisteme ilişkilendirilerek yüklenebilir.
  • Aidat ve gider takip yazılımı Fatura Gider Listesi ekranında fatura ve giderler, tarih, gider türü, açıklama, son ödeme tarihi ve tutara göre listelenmektedir.
  • Fatura ve giderleri gider tipi, hesap türü, hesap adı ve son ödeme tarihine göre sorgulamak yada filtrelemek mümkündür.

aidat ve gider takip yazılımıÖdeme Yönetimi

SiteBYS Aidat ve Gider Takip Yazılımı içerisinde girilen fatura ve giderlerin ödemelerinin takip edildiği bölümdür.

  • Aidat ve gider takip yazılımı ödeme listesi ekranında, yapılan ödemeleri tarih, ödeme tipi, gider türü, açıklaması, son ödeme tarihi, hangi kasadan ödendiği ve ödeme tutarı bölümleri bulunmaktadır.
  • Yapılan ödeme ile ilgili dekont yazdırma her işlem satırındaki işlem bilgilerin alanından alınabilmektedir.
  • İşleme bağlı döküman varsa ilgili satırda listelenmektedir.
  • Yapılan ödemeleri hesap ve gider türü, yapılan banka veya nakit kasaya göre, yapılan hesaba göre sorgu ve filtreleme özellikleri bulunmaktadır.

Ekran Görüntüleri