aidat takip programıAidat Yönetimi

Site BYS Gider ve Aidat Takip Programı apartman ve site yönetimlerinin aidat gelirlerinin pratik ve kolay bir şekilde tahakkuk (borçlandırma) ettirilmesi ve bunların zamanında toplanmasına yönelik özelliklerle donatılmıştır.

  • Aidat takip programı içerisinde, aidat ekleme işlemi yıl ve dönem seçilerek blok ve dairelerin ödeyeceği aidat türlerine göre son ödeme tarihi de belirlenerek yapılır. Örneğin Eylül 2016 Tarihine Aidat ekleme tamamlandığında sistem tüm dairelere ödeyeceği aidat turlerine göre borçlandırma işlemini yapar.
  • Aidat Listelerinde blok, daire oturan, üye adı soyadı aidat grubu, borç, ödeme ve kalan bilgileri gözükür. Yönetici isterse dönem bazında ve adı soyadına göre sorgu ve filtreleme işlemlerini yapabilir.
  • Aidat listesi üzerinden bireysel aidat tahakkuk ettirebilme özelliği vardır.

aidat takip programıBorç Yönetimi

Site BYS Gider – Aidat Takip Programı, apartman ve site yönetimlerinin doğalgaz, sıcak su, tamirat ve bakım vb. aidat dışındaki ödemesi gereken tutarların tahakkuk (borçlandırılması) ettirilmesi işlemleri için geliştirilmiş bölümdür.

  • Borç Ekleme işlemi ile üyelere ortak kullanılan ve paylaştırılan doğalgaz, sıcak su, soğuk su ve diğer bakım – tamirat gibi giderlerin gerekli şekilde paylaştırılıp tahahkkuk ettirilmesi yapılabilmektedir. Bu borçlandırma işlem üye seçilerek tek tek yapılabildiği gibi toplu olarak ta yapılabilmektedir.
  • Borç listelerinde blok ve daire numarasına göre bina sakinlerinin adı soyadı ve tahakkuk ettirilen tutarlar listelenmektedir.
  • Borç listelerinde ad soyad, gsm numarasına göre, blok ve borç türüne göre sorgu ve filtrelenme yapılabilir.

aidat takip programıTahsilat Yönetimi

Site BYS Gider ve Aidat Takip Programı tahsilat modülü, aidat ve diğer alacaklarla ilgili borçlandırılan üyelerden banka ve kasa hesaplarına tahsilat işlemlerinin olduğu bölümdür.

  • Tahsilat ekleme ekranlarında dönem seçilerek tek tek veya toplu olarak ilgili banka ve nakit kasalara tahsilatın yapıldığı tarihte işlem kaydedilir.
  • Tahsilat listelerinde tahsilat tarihi, tahsilat yapılan üye bilgileri, kasa – banka bilgisi, makbuz no, tahsilat tutarları listelenmektedir.
  • Tarih aralığına göre blok, oturan, ad soyada göre sorgu ve filtrelemelerle çok seçenekli listeler alınabilinir.

Ekran Görüntüleri