Görevini Kötüye Kullanan Yöneticilere Karşı Neler Yapılabilir?

Apartman yöneticisinin görev ve sorumlulukları 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununun 35. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bizde yöneticilerin görev ve sorumluluklarını şu yazımızda belirtmiştik. Bir apartman yöneticinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği kat malikleri kurulu tarafından ya da kat malikleri adına belirlenen denetçiler tarafından tespit edilmesi durumunda yöneticiye kurul ya da denetçi tarafından ihtarname çekilir. İhtarnameye rağmen yöneticinin yönetiminde bir değişiklik yok ise yöneticiye karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi nedeniyle yargı yolu açılmış olur.

Yargı yoluna gitmek en son tercih olarak görülebilir. Bu durumda öncelikle denetçiler kat maliklerini toplantıya çağırıp yeter sayısını da topladıkları taktirde yöneticiyi değiştirme kararı alabilirler.
Bir kime yöneticilik görevini üstlendiği süre boyunca yaptığı işlerden hem yönetici olduğu süre içerisinde hem de görevi bittikten sonrasında sorumlu olmaya devam etmektedir. Bu nedenle kat malikleri oy çoğunlukla yöneticiyi görevden almış olsalar bile ona karşı sulh hukuk mahkemelerine şikayette bulunabilirler.