Enerji Kimlik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Enerji Kinlik Belgesi, 1 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe girmiş 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Binalarda Enerji Performansı Yönetmenliğine göre düzenlenen, binaların enerjisini ve enerji kaynaklarını etkin, verimli kullanmasını ve enerji israfını önlemek, çevreyi korumak amacıyla en az seviyede binanın enerji ihtiyaç ve tüketimini sınıflandıran, binanın yalıtım özelliklerinin vb. özelliklerin yer aldığı bir belgedir.

Yeni yapılmış olan binaların ve yapılacak alan binaların mutlaka enerji kimlik belgesi sahibi olmaları gerekmektedir. Aksi taktirde bu binalar kanunen iskan ruhsatı (yapı kullanma izin belgesi) alamamaktadırlar. Yeni yapılacak olan binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük C sınıfı olacak şekilde tasarlamalı ve inşa edilmelidir. Hali hazırda var olan binaların ise asgari sınıflandırma seviye koşulu bulunmamakla birlikte enerji kimlik belgesinde D sınıfı ve üstü sınıfa çıkabilmesi için TSE 825 uygun kalınlık ve standartlarda uygulamaların yapılması ve bina içi ve dışı yalıtımların eğer yoksa yapılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Günümüzde tüm binaların enerji kimlik belgesi alması zorunludur.

Enerji Kimlik Belgesini Nasıl Alabilirsiniz?

Mevcut binalar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş bünyesinde meslek odalarından SMM (Serbest Müşavir Mühendis) belgesine sahip veya denk yeterliliğe sahip enerji kimlik belgesi uzmanı istihdam eden danışmanlık şirketleri tarafından enerji kimlik belgesi düzenlenmektedir.
Söz konusu danışmanlık şirketleri binanın iç ve dış tüm teknik yapısını inceleyerek bilgi toplar ve enerji kaynağı ve tüketim performansıyla ilgili gerekli hesaplamaları yaparak EKB’yi oluşturur ve gerekli birimlere onaylatır. Oluşturulan enerji kimlik belgesi 10 yıl geçerlidir ancak belge üzerinde bir değişikliğin yapılmak istenmesi halinde bunun belgenin alındığı tarihten itibaren bir yıl içinde yapılması gerekmektedir.