Binanız İçin Neden Bina Yönetim Programı Kullanmalısınız?

Şehirleşmenin artması, toplu konutların yaygınlaşması, şehirlerin kalabalıklaşması gibi etkenler insanların site ve apartman yaşantısını tercih etmelerine neden olmaktadır. Pek çok kişinin yaşadığı bu site ve apartmanların ortak alan kullanımı, düzenin sağlanması, ortak kararların alınması vs. gibi konularda karışıklığı yaşanmasına ve dolayısıyla site ve apartman yönetimini zorlaştırmaktadır.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında apartman, site, bina vs. toplu yaşam alanlarının nasıl yönetilmesi gerektiği, yöneticinin nasıl seçileceği, kat maliklerinin görev ve sorumlulukları, yöneticinin görev ve sorumlulukları vb. konular açıkça ele alınmaktadır.
Kat mülkiyeti kanunu kapsamında sekiz ve daha fazla yaşam alanına sahip apartman ve sitelerde yönetici seçimi zorunludur. Yöneticinin nasıl seçileceğiyle ilgili burada detaylı bilgilendirmeyi daha önce yapmıştık.

Özellikle çok daireli bina ve sitelerde yöneticinin görev ve sorumlulukları artmakta ve çoğu zaman içinden çıkılamaz, karışık bir hal almaktadır. Böyle durumlarda özel olarak geliştirilmiş bina yönetim programlarının kullanımı bu karışıklığı önlemek için oldukça kullanışlı olacaktır.
Aidat takip programı olarakta bilinen bina yönetim yazılımları, teknolojinin gelişmesiyle günümüzde oldukça yaygın hale gelmişlerdir. Site yönetim programları sayesinde site ve apartman gelir gider takibinden daire sakinlerinden borç alacak taahhütlerine ve tahsilatına, ortak kullanım alanlarının bakım, onarımlarını üstlenen firmaların cari durumlarını takip etmeden sayaç okuma işlemlerinden karar defterine kayıt ve takibin yapılması ve hazirun cetvelinin oluşturulmasına, banka, kasa bilgilerinin takibinden icra işlemlerine kadar pek çok işlemde oluşan karışıklık ve yanlışlıklar giderilir.
Apartman yönetim programlarının bir diğer kolaylığı saniyeler içinde onlarca rapor hazırlayarak denetimi ve kontrolü sağlamaktır. Gelişmiş raporlama sistemiyle yönetime dair hiçbir şey yöneticinin gözünden kaçmaz. Aynı şekilde daire sakinlerinin yöneticiyi denetlemesi daha kolaylaşır böylece şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edinmiş olacaktır.
Bina yönetim programları hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Detaylı bilgi için tıklayınız.