Apartman Yönetiminde Büyük Kolaylık

Kentlerde yaşayan nüfusun artış göstermesi, toplu yaşam alanlarının yaygınlaşması bu alanların diğer bir deyişle apartman, site ve binaların sakinlerinin rahat hayatlarını sürdürmeleri için yönetimini zorunlu kılmıştır.

Kat Mülkiyeti Kanununda apartman ve site yönetimine dair hükümler belirtilmiştir. Söz konusu kanun kapsamında kat malikleri tarafından seçilen yöneticinin ve denetçinin görevleri ve sorumlulukları da detaylı olarak yer almaktadır. Apartman yöneticisinin sahip olduğu görev ve sorumlulukları yerine getirmesi ilgilenmesi ve kadının tutulması gereken daire sayısının artması durumunda yönetim faaliyetleri zorlaşabilir ve hatta içinden çıkılamaz bir karışıklığa neden olabilmektedir. Bu nedenle daire sayısı fazla olan konutlarda kat malikleri yönetim konusunda bu konuda profesyonel faaliyet gösteren apartman yönetim firmaları tercih etmektedir veya yönetimsel işlemleri kolaylaştıracak, arşivleme, kayıtlama, gelir ve gider takibi, raporlama gibi işlemlerin kolayca yapılmasını sağlayacak, daire sakinlerinin aidat ödemelerini banka entegrasyonu tarafından kolaylıkla yapabileceği yazılımsal uygulamaları tercih etmektedir.

Bu konuda yöneticilere yönetimsel destek sağlayan, kat malikleri için ise denetimsel kolaylık sağlayan site ve apartman yönetim programları, aidat ve gider takibinden sayaç okumaya, makbuz kesmeden apartman karar defterlerin tutulmasına, kayıtların güvenli arşivlenmesinden daire sakinlerinin toplu olarak bilgilendirilmesine, asansör, havuz vb. gibi toplu kullanım alanlarının temizlik ve onarım personellerinin kayıtlarından kat maliklerinin kayıtlarının tutulmasına kadar pek çok işlemin kolayca yapılmasına aramaktadır.

Profesyonel yönetim firmaları ise yönetimini yaptıkları pek çok apartmanın ve sitenin yönetimi konusunda bu tarz yönetimsel ve kayıtsal kolaylık sağlayan yazılımlara ihtiyaç duymaktadır. SiteBYS Site ve Bina Yönetim Programı, apartman yöneticilerine, profesyonel yönetim firmalarına ve iş merkezleri yöneticilerine göre geliştirilen özelliklerle yaptıkları işlemlerde büyük kolaylık sağlamaktadır.

Site ve bina yönetim programını 15 gün boyunca ücretsiz olarak deneyerek sistemi tecrübe edebilir ve size en uygun paket hakkında bilgi alabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.