apartman yönetimi

Apartman ve Bina Yönetim Sistemiyle Apartman Yönetimi Çok Kolay!!

Apartman ve siteler kalabalık yaşam alanları olduğu için düzenin sağlanması, insanların sorunsuzca huzur içinde yaşamaları bir takım kurallar çerçevesinde şekillenmiştir. Yöneticinin seçimi, kat maliklerinin ve yöneticisinin görev ve sorumlulukları gibi tüm konular söz konusu kanunda detaylı olarak açıklanmaktadır.

   Apartman veya site yöneticisi kanunda belirtilen şekillerde seçilmiş dahi olasa veya belirtilen kurallara uygun apartman kayıtlarını tutuyor dahi olsa bazı durumlarda karışıklıklar yaşanabilmektedir. Apartman gelirlerinin takip edilmesi, aidatları geciktiren daire sakinleriyle iletişim kurulması veya gerektiğinde yasal takibin gerçekleştirilmesi ve takip işleminin yapılması, kat maliklerinin ve daire sakinlerinin iletişim bilgilerinin kaydedilmesi, apartman bakım ve onarımından sorumlu tedarikci firmaların kaydının yapılması onlara özel ayrı bir muhasebe kaydı üzerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi veya çalışan personele karşı yasal yükümlülüklerin takip edilmesi vb. pek çok yönetimsel detayın varlığı yardımcı bir program olmadan daha karmaşık bir hale getirmektedir. Öyle ki işlemlerin yoğunluğu ve karışıklıkları hataların yaşanmasına neden olabilmektedir.

Site ve bina yönetim sistemleri ile yapılan pek çok karışık işlem kafa karışıklığına yol açmadan kolayca gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca kat maliklerini ve daire sakinlerini gerek yönetimsel gerek farklı bir konuda ister ayrı ayrı ister toplu olarak bilgilendirmektedir. Aidatlarını veya borçlarını online ödemek isteyen kat maliklerine de online ödeme sistemi ile online ödeme imkanı sunulmaktadır. Banka hesap özeti entegrasyonuyla ise, banka hareketlerini anlık olarak takip edilebilmektedir. Tüm bunların dışında gerek apartman yönetimi ve kat malikleri farklı konularda detaylı raporlar oluşturabilirler. Böylece gerek yönetimden gerek kat maliklerinin gözünden hiçbir şey kaçmaz ve yönetimde tam kontrol sağlanmış olur. Ayrıca raporlama modülü, apartman denetcisinin yaptığı işleri kolaylaştırmaktadır.