Apartman Karar Defteri Nedir?

634 Sayılı Kat Malikleri Kanunda tanımı yapılan karar defteri en basit anlamıyla yılda en az bir kere toplanmak zorunda olan apartman kurulu toplantısında alınan tüm kararların yazıldığı defterdir. Karar defterine sadece toplantı detayları ve sonuçları kaydedilmemekte onun haricinde apartmanın gider ve gelirlerin de düzenli şekilde işlenmesi gerekmektedir.

Apartman Karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılmamaktadır. Apartman Karar defteri mutlaka noter tarafından onaylı olması gerekmektedir. Noter onaylı olması sebebiyle deftere yazılan her şey resmi özellik taşımaktadır. Bu nedenle de düzgün ve anlaşılır, detaylı tutulması gerekmektedir.

Ancak apartman karar defterinin sadece noter tarafından onaylanması yeterli değildir. Karar defteri her takvim yılının bitiminden başlayarak bir ay içerisinde apartman yöneticisi tarafından notere kapattırılması gerekmektedir. Aksi taktirde defterin resmiliği tamamlanmamış olmaktadır.

Takvim yılı bitmeden kullanılan defterin sonuna gelindiği taktirde de aynı şekilde yeni deftere geçmeden önce eski defterin notere kapattırılması yeni defterin notere onaylatılması gerekmektedir.

Apartman karar defteri notere onaylandıktan sonra kullanıma hazır hale gelmektedir. Bu durumda yapılması gereken ilk şey kurul toplantısına katılan kat maliklerinin isimlerinin yazılmasıdır.. Tüm isimlerin kaydedilmesi işlemleri bittikten sonra kurulda alınan kararlar önceliklerine göre karar defterine geçirilir.