aidat zaman çizelgesi

Apartman Aidat Çizelgesi Nedir? Nasıl Çıkartılır?

İnsanlar tarih boyunca birlikte yaşam sürdükleri için zaman içerisinde birbirlerine karşı hak ve sorumluluk bilinçleri gelişmiştir. Günümüzde şehirleşmenin artmasıyla insanlar toplu konutlarda veya büyük sitelerde yaşamaya başlamışlardır. İnsanların toplu olarak yaşamaya başlamaları gelişen hak ve sorumluluk bilinciyle ortak giderlerin ödenmesi sorumluluğu doğurmuştur.

Kat Mülkiyeti Kanununda apartman giderleri ve aidatları hakkında hükümler bulunmaktadır. İlgili kanuna göre her kat maliki apartman giderlerinin ödenmesi konusunda eşit sorumluluğa sahiptir.

Kat Mülkiyeti Kanununa göre kat malikinin sahibi olduğu alan dışında kalan her yer ortak kullanım alanı olarak kabul edilir ve bulanla ilgili oluşan tüm harcamalar ve giderler ortak giderler olarak isimlendirilir.

Bu ortak giderler her kat maliklerinden toplanan aidatlarla karşılanmaktadır. Apartman veya sitenin gelirlerinin giderleriyle kıyaslanması, ödenen kalemlerle gelir kalemlerini kontrolünün sağlanması ve mevcut durumun apartman ve site kat maliklerine bilgilendirilmesi için apartman aidat çizelgesi hazırlanır.

Apartman aidat çizelgesi diğer bir deyişle gelir gider tablosu excel programıyla basit bir şekilde hazırlanabileceği gibi site ve apartman yönetimi için hazırlanan özel yazılımlar aracılığıyla da hazırlanabilmektedir. Aradaki en önemli fark excel programında apartman aidat çizelgesinde yer alan kalemlerin her birinin ayrı ayrı girmesi gerekirken Apartman yönetim programıında aidat çizelgesi sadece birkaç saniyede hazırlanabilmektedir.