Kat Malikleri Kurulu | Site BYS aidat ve gider takip yazılımı

Bina ve apartmanda arsa payının büyüklüğüne bakılmaksızın her birimdeki maliklerin her birisinin oluşturduğu kurula kat malikleri kurulu denir.

Kat Malikleri Genel Kurulu Ne Zaman Yapılır?

Olağan Genel kurulun yapılma zamanı,eğer yönetim planında bir zaman belirtilmemişse kanuni zorunluluk olarak her yıl Ocak ayının ilk 2 haftası (ilk 15 günü) içinde yapılır.

Kat Malikleri Genel Kurulu Nerede Yapılır?

Yönetimin tarafından karar verilen apartman/site içindeki bağımsız bölümleri dışında olan herkesin katılabileceği bir yerde yapılır. Çünkü apartma/site içindeki bağımsız bölümlerde yapıldığında bazı üyeler katılma hakları elinden alındıklarını öne sürerek itiraz edebilirler.

Kat Malikleri Genel Kuruluna Çağrı Nasıl Yapılır?

Genel kurul çağrısı SiteBYS Apartman ve Aidat Takip yazılımında bilgilendirme bölümünde yer alan Genel Kurul Çağrısı uygulaması ile yapılabilir. Yasal zorunluluk olarak 1. ve 2. toplantı tarih ve saatleri kimlerin katılacağı nerede yapılacağı belirtilmelidir. En az 15 gün önceden bu çağrı yapılmalı, Girişlere asılmalı, Site BYS Apartman ve aidat takip programı kullanılarak SMS ve E-Posta bilgilendirmesi ile tüm sakinlere duyurulmalıdır.

aidat ve gider takip yazılımıToplantı Karar ve Yeter Sayısı

Genel Kurulda kararlar site/apartmandaki maliklerin arsa payı ve sayı bakımında yarından fazlasını geçmesi ile toplanması gerekir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa ikinci 15 gün içinde mutlaka belirtilen tarih ve saatte ikincisi yapılmalıdır. İkinci toplantıda kararlar salt çoğunlukla alınabilir. Ancak yönetim planı vb. önemli konular hariçtir.

Karar Defteri

Alınan kararlar sıra numaralı ve her sayfası noter tarafından onaylanmış karar defterine yazılır ve tüm katılanlar bu defteri imzalarlar, aksi görüş bildiren kat malikleri de sebeplerini yazarak altını imzalarlar. Karar defterinin ilgili bölümü istenirse daha sonra taranarak SiteBYS aidat ve gider takip programına ilgili bölüme yüklenerek belge ve döküman olarak arşivlenebilir.

Kararların Uygulanması

Karar defterine yazılmış ve onaylanmış tüm kararlar kat malikleri, mirasçıları, kiracılar ve yararlananlar bu kararlara uymak ve buna göre davranmakla yükümlüdür.


Site BYS aidat ve gider takip yazılımı ile genel kurul çağrısı yapabilir, kurulda alınan kararları ilgili kişilere toplu mail yada toplu sms ile gönderebilirsiniz.