Apartman karar defteri Örneği, SiteBYS Site ve Apartman Yönetimi

Apartman Karar Defteri Örneği;
apartman-karar-defteri
Apartmanların yaptığı toplantılarda alınan kararların, apartman karar defteri adı verilen belgeye yazılarak kaydedilmesi zorunludur. Aksi halde apartman sakinleri tarafından alınan kararlar meşruluk kazanmayacağı gibi ileride oluşabilecek sorunlarda kanunen bir ispatlama yoluna da gidilemiyor. Bu defterin noter tasdikli olması durumu gerekiyor. Peki bir apartman karar defteri nasıl tutulur ? Örneğini sizlerle paylaşıyoruz.

Apartman karar defteri, yılda bir defadan az olmamak kaydıyla yapılan apartman kurulu toplantılarında alınan bütün kararların yazıldığı defterdir. Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılamaz. Sadece noter onaylı olan defterler kullanılabilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun  32.maddesinde açıklandığı üzere; Kat malikleri kurulu tarafından alınan kararlar (1)’den başlayıp, sırayla giden sayfa numaraları taşıyan; her sayfası noter mührü ile tasdikli bir deftere yazılır ve toplantıda bulunan kat malikleri tarafından imzalanır. Herhangi bir karara ret oyu verenler, sebeplerini belirterek imza atarlar.
Sitebys ücretsiz demo hesabımıza sizleri davet ediyoruz.

Apartman karar defteri örneği aşağıda yer alıyor:

…….. Sitesi / Apartmanı Kat Malikleri Kurulu hem arsa payı hem sayı olarak çoğunluk sağlanarak toplanmış ve aşağıda yazılı kararları almıştır.

– Site / Apartman yöneticiliği ile yöneticinin yasa ile belirlenmiş tüm görev ve sorumluluklarının ÖRNEK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firmasına (SAHİBİ ALİ YILMAZ ) devrine karar verilmiştir.

– Site / Apartman kat maliklerinden …………………………. Site / Apartman Denetçisi seçilmiştir. Seçilen Denetçiye, Site / Apartman namına ÖRNEK YÖNETİM Firması ile sözleşme yapma yetkisi verilmiştir.

– Ödemelerini yapmayan kat malikleri hakkında yasal işlem başlatılabilmesi için, ÖRNEK YÖNETİM Firması’nca site / apartman namına bir avukata vekalet verme yetkisi tanınmıştır ( Sözleşme sonrasında ).

– Banka hesabı ile ilgili olarak;

(Site/Apartman adına yeni banka hesabı açılacaksa)

………………………………. adresindeki ……………. Sitesi / Apartmanı için Kat Malikleri Kurulunca seçilen yönetici “ ÖRNEK YÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firması” sahibi ALİ YILMAZ münferit olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ………………. Bankası, ……………. Şubesi nezdinde Sitemiz / Apartmanımız adına hesap açtırmaya ve anılan hesapla ilgili olarak; para çekme dahil, her türlü bankacılık (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) işlemini yürütmeye Kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.

(Sitenin/Apartmanın mevcut banka hesabı kullanılacaksa)

………………………………. adresindeki …………. Sitesi / Apartmanı için Kat Malikleri Kurulunca seçilen yönetici “ ÖRNEKYÖNETİM Profesyonel Site Apartman Yönetimi Firması” sahibi ALİ YILMAZ münferit olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri uyarınca, ………………….. Bankası, …………… Şubesi nezdinde Sitemiz / Apartmanımız adına açılmış bulunan………….. no’lu hesapla ilgili olarak, para çekme ve her türlü bankacılık işlemini (internet bankacılığı işlemleri ve bankamatik kartı işlemleri dahil) yürütmeye Kurulumuz tarafından yetkili kılınmıştır.”
Sitebys ücretsiz demo hesabımıza sizleri davet ediyoruz.